کارگاه فرایند ارائه و معرفی محصول در دانشکده هنر

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۳ کد : ۳۱۷۷ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۲۳۴
کارگاه دو روزه ی "فرایند ارائه و معرفی محصول" از طرف مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه بیرجند در روزهای 14 و15 اردیبهشت 98 به مدت ۱۲ ساعت با تدریس جناب آقای مهندس افضلیان  برگزار شد. در ابتدا این کارگاه بر آشنایی با مبانی بازنمایی طراحی به عنوان چارچوب بحث تمرکز داشت. در ادامه به اصول طراحی نوین پرداخته شد که الگوهای شناختِ نیاز بازار و مشتری، برندسازی، تکنیک های رایانه محور و طراحی با توجه به ابعاد، ارگونومی و...را شامل می شود. 
به علت گستردگی مطالب، فعالیت موردی با توجه به گرایش شرکت کنندگان، محدود به معرفی یک محصول هنری در نظر گرفته شد که آنالیز بازار و جامعه ی هدف و نوع بازنمایی آن گرافیک دو بعدی را پوشش بدهد. برای این منظور طراحی مبتنی بر سناریو با انجام چند تکنیک مورد ارزیابی قرار گرفت.