پیشگیری از مصرف مواد

این واحد با انجام طرح های مختلف اعم از کارگاه های آموزشی، سخنرانی، نمایشگاه، مسابقات کتابخوانی، طرح بدیع و پیام در خصوص پیشگیری از سو مصرف مواد در بین دانشجویان فعالیت دارد.

 

کلید واژه ها: سو مصرف موادپیشگیری از مصرف مواد

تعداد بازدید:۲۴۶