روابط عمومی

روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوشش‌های حساب‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط مؤثر و هدفمند با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباط اند انجام می‌دهد. به عبارت دیگر روابط عمومی یک سازمان، دریچه ای است که از ورای آن فعالیت های یک سازمان به خوبی قابل مشاهده است و به عنوان نهادی بنیادی در نظام مدیریتی حدفاصل بین مخاطبان و مسئولان یک سازمان است. روابط عمومی دانشگاه بیرجند به صورت رسمی از سال 1356 با عنوان دفتر ریاست و روابط عمومی فعالیت خود را آغاز نموده است و از 90/12/21 در چارت جدید دانشگاه به عنوان «مدیریت روابط عمومی » زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه فعالیت می کند.
در این مدیریت، کیفیت و کمیت رابطه سازمان با دیگران و نیز افکار عمومی جامعه، با در نظرگرفتن یک اصل اساسی که دانشگاه و افراد آن برای رسیدن به اهداف خود، نیازمند به حسن رابطه و درک متقابل و توسعه تفاهم با یکدیگر و عموم مردم هستند، از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در این راستا، روابط عمومی دانشگاه بیرجند با اعتقاد به کرامت انسانها و تکریم مخاطبین دانشگاه، اعتقاد به حق مردم جهت کسب اطلاع از وضعیت و اقدامات دانشگاه، سهیم کردن افراد در تصمیم سازی و اجرای برنامه های درون و برون دانشگاهی و رعایت اصول اخلاق حرفه ای با تأکید بر موازین شرع مقدس اسلام در برخورد با مخاطبین، خود را ملزم به تحقق اهداف سازمانی خویش نموده است. برخی از این اهداف عبارت اند از :

 • بررسی و برنامه ریزی با هدف دستیابی به روش­های علمی جهت تداوم ارتباط دو سویه بین مسئولان و کارکنان؛
 • مشورت و ارائه خدمات لازم به منظور برقراری و گسترش امور ارتباطی واحد های تابعه  با مخاطبان؛                            
 •  فراهم نمودن زمینه همکاری با رسانه ­های ارتباط جمعی برای ارتباط مستمر با مسئولان، در جهت ارائه دیدگاه ­ها، رویدادها، برنامه ها و انعکاس آن برای اطلاع عموم؛
 •  جلب همکاری و همراهی جامعه در مسیر تحقق اهداف قانونی و تلاش در جهت فراهم آوردن موجبات رشد فضائل اخلاقی کارگزاران و کارکنان در مسیر خدمت به مردم؛
 • تلاش درجهت سهیم سازی مردم و مخاطبان سازمان در تصمیم سازی و اجرای برنامه­ های درون سازمانی و  برون سازمانی؛
 • تلاش در راستای  سوق دادن قوانین، امکانات و توانمندی های سازمان به سمت نیازهای واقعی مخاطبان؛
 • رعایت اصول اخلاق حرفه­ای و تأکید بر موازین شرع مقدس اسلام در برخورد با مخاطبان­؛
 • تلاش در جهت ایجاد تفاهم متقابل بین مدیریت و پرسنل، از طریق گفتمان متقابل و ترویج شیوه­ های ارتباطی بین پرسنل و مدیریت؛
 •  اطلاع رسانی و اطلاع­ یابی و گزارش ­دهی جریان امور، رخدادها و فعالیت ها به مخاطبان درون سازمانی و عموم مردم، در راستای این نکته که دانستن و آگاهی حق طبیعی همگان است.

روابط ​​​​​​​​​​عمومی دانشگاه برای تحقق و نیل به اهداف فوق به طور خلاصه انجام وظایف ذیل را  وجهه اهتمام خود دارد:

 • برنامه‌ریزی، سازماندهی، بسیج امکانات و منابع، هدایت،  نظارت و کنترل بر امور مرتبط با مخاطبان  داخلی و خارجی دانشگاه
 • مدیریت فرآیند برقراری ارتباطات دو جانبه خبری و اطلاعاتی بین اداره و واحدهای تابعه دانشگاه و رسانه‌های گروهی
 • مدیریت و نظارت بر فرآیند انجام اقدامات لازم به منظور برقراری ارتباط با دانشگاهها، مؤسسات و مراکز دولتی و غیردولتی
 • برنامه‌ریزی و مدیریت اقدامات لازم به منظور آشنا نمودن مخاطبان داخلی و خارجی دانشگاه  با رسالت، اهداف، برنامه‌ها و فعالیتهای دانشگاه
 • مدیریت امور اجرائی برگزاری مراسم و همایش‌های مربوط به واحدهای تابعه دانشگاه طبق برنامه مصوب واحدهای ذی ربط
 • مدیریت فعالیتهای مختلف تبلیغاتی محیطی دانشگاه
 • فراهم نمودن زمینه لازم به منظور برقراری ارتباط و تفاهم بین دانشجویان، کارکنان، استادان و مسؤولان دانشگاه
 • مدیریت امور پیمایش محیطی دانشگاه در زمینه سنجش نگرش، عقاید، نظرات و خواسته‌های مخاطبان  داخلی و خارجی  دانشگاه در قالب  نظرسنجی، مطالعات محیطی و....
 • نظارت و مدیریت امور مربوط به تشریفات و پذیرایی مهمانان داخلی و خارجی
تعداد بازدید:۶۳۲