فارغ التحصیلان


نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴٬۳۸۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگينام پدررشته تحصيلي
کارشناسی ارشد9513316006محسنحسن زادهحسنمهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9413316003راضیهبراتی دربندقربانمهندسی مکاترونیک
کارشناسی ارشد9423316003امیرسلطانی محبوبغلامرضامهندسی تکنولوژی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد9413302006رضاجهانیمحمدمهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد9413302007حامدرضاپورعلیمهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد9413302004دانیالپاکدلمحمدحسینمهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد9413302023جلالمحمدیمحمدکاردان فنی برق-قدرت
کارشناسی ارشد9413302020محمدضرغامیاشکانمهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد9413302017محبوبهاعتمادی زادهمحمودمهندسی برق - قدرت
کارشناسی ارشد9413302014روح الهلکزاییحسینکاردان فنی برق-قدرت
آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸