فارغ التحصیلان


نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کاردانی8511301149مجیدهنردوستکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8511301138سیدمجیدهاشمیکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8511301127مهدیهاشمیکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8511301116سیده حکیمهصداقتکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8511301092امیدحسن زادهکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8511301081سمانهمحمدپورفوشازدهکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8511301070میثمتمیمی تواندشتیکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8511301036محسنمیرزائی تشنیزیکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8511301014هیمناحمدالیکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8421303564مصطفینحاسیعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸