فارغ التحصیلان


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴٬۳۸۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگينام پدررشته تحصيلي
کاردانی8130100600بهزادحاجی پوررحمنتجربی
کاردانی8230100900محمدرضایارساییعبدالعلیتجربی
کاردانی8230102600مریمعباسیمحمد
کاردانی8330101000سعیدخیرخواهحسین
کاردانی8330102800مجیدیوسف نژادمحمدرضاتجربی
کاردانی8411301185ملیحهکوچیمحمدرضاتجربی
کاردانی8511301343مهدیپرسان میریکمحمدحسن
کاردانی8511301285محمدحسینکشاورزیحسین
کاردانی8511301081سمانهمحمدپورفوشازدهناصر
کاردانی8511301207هادیحمیدیعلی اکبر
آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸