فارغ التحصیلان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴٬۳۸۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگينام پدررشته تحصيلي
دکترا9016316001مهرانتقی پور گرجی کلائیتقیمهندسی برق-الکترونیک
دکترا9016302003محسنزردادیمحمدمهندسی برق-الکترونیک
دکترا9016302002سیدمحمدرضویعلی اوسطکاردان فنی برق - الکترونیک
دکترا9116324005اسماعیلمیریمحمود
دکترا9116324004هادیشهرکیغلامعلیمهندسی برق
دکترا9116324002زینب خاتونپورطاهریجمعهمهندسی برق الکترونیک-گرایش سیستم
دکترا9216324003مسعودخزاعی فدافنقاسمسایر رشته ها
دکترا9016302005محمدهاشمی نژادحمدالهمهندسی برق-الکترونیک
دکترا9116336005سجادمحمدزادهمجیدبرق - مخابرات
دکترا9116336004رضاصالحاسمعیلمهندسی برق - مخابرات سیستم
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷