فارغ التحصیلان


نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴٬۴۹۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگيرشته تحصيلي
کاردانی8421303553سمیهزاهدی عیلکیعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8421303542مریمعرب نژادعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8421303440محسنابراهیم نژاددرزیعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8421303406افسانهدرودگرعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8421303348الهامجعفری بجستانیعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8421303291فریضهذاکری شهن آبادیعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8421303268کبریاللهیاریعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8421303257دانیالناصری اروندعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8421303100شهیدهبحرالعلومعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
کاردانی8421303064جهانشاهمرادی میرعزیزیعلمی - کاربردی نرم افزار کامپیوتر
آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۸