فارغ التحصیلان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴٬۳۸۰ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگينام پدررشته تحصيلي
کارشناسی ناپیوسته8418302124مرتضیآئیناصغر
کاردانی7930200100ولی ا لهآبباریکییدا لهتجربی
کاردانی8030100100میلادآبتینجمشیدتجربی
کارشناسی8412302140ملیحهآبیرضاتجربی
کاردانی7632210100مهدیآبیارمحمدحسین
کارشناسی8412314219اسماعیلآتش دهقانسبزعلیتجربی
کارشناسی8522302281یونسآتشگاهیعلی اکبر
کارشناسی8522315013ستارآتش‌بهارداودتجربی
کاردانی7564135000ابوالفضلآتمیانلوآلمان جدیداسمعلی
کاردانی7563110000محمدرضاآخوندزادهمحمد
آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸