فارغ التحصیلان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳٬۰۱۶ مورد.
مقطعشماره دانشجونامنام خانوادگينام پدررشته تحصيلي
کاردانی8010102500رویانورا نیا حمدکاردان فنی برق - الکترونیک
کاردانی8339203900احساننصیری عبس آبادحسنمهندسی برق-مخابرات
کاردانی8522307468مصطفیآشوری مندیغلامرضامهندسی برق-مخابرات
کاردانی7832413100علیفرقانیاحمدکاربرد کامپیوتر
کاردانی8812305083مجتبیندیمحمیدرضامهندسی معدن - اکتشاف
کاردانی8812305389محمدرضاروشیعبدالحسینمهندسی معدن - اکتشاف
کاردانی7632113100مرتضیخزاعیعلی اکبرمهندسی معدن - اکتشاف
کاردانی9012305025حمیدرضاشهبازعباسعلیمهندسی معدن - اکتشاف
کاردانی8812305141مهدیفلاحیاحمدمهندسی معدن - اکتشاف
کاردانی8612305236علیرضاشیردلسید ابراهیممهندسی معدن - اکتشاف
آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷