پایان نامه های گروه مکانیک


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶۵ مورد.
دانشكدهگروه آموزشينام خانوادگي و نامعنوان
مهندسیمکانیکسالمی‌پور مصطفیتحلیل المان های محدود قالب های پیش فرم فورج با استفاده از روش تغییر شکل
مهندسیمکانیکعبداله‌یان حیدرمهندسی معکوس با استفاده از پردازش تصویر
مهندسیمکانیکدهقانی حبیب آبادی علیرضااستفاده از روش اجزاء محدود در تحلیل فرآیند کشش عمیق
مهندسیمکانیکرخش خورشید مسعودبازیابی خودکار مدل CAD از اسکنر سه بعدی
مهندسیمکانیکسراج پور مسعودمدل سازی یک آلیاژ آلومینیمی طی استروژن
مهندسیمکانیکناظم السادات ارسنجانی سیدمحموداندازه گیری پروفیل ترد تایر به صورت بلادرنگ
مهندسیمکانیکحاجیان حسین آبادی محسنماشینکاری نوری شیمیائی سه بعدی
مهندسیمکانیکرضائی عبدالرضااکستروژن در کانالهای زاویه دار با مقطع یکسان و مقایسه نتایج تجربی و تحلیل عددی انجام گرفته روی یک بیلت مسی
مهندسیمکانیکافتخاری شهری احسانتحلیل هیدروفرمینگ لوله ای به صورت تجربی و با استفاده از روش اجزاء محدود
مهندسیمکانیککحال پرویزتحلیل فرایند برش با واترجت به روش المان محدود
آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۷