برگزاری کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیات علمی

تاریخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ کارگاه ها

کارگاه آموزشی: آشنایی با قوانین و مقررات تبدیل وضعیت، ترفیع و ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی (2)

(ویژه اعضای هیأت علمی)

 

 

مدرسان:

آقای دکتر حیدر رئیسی استاد گروه شیمی

آقای دکتر احمد خسروی استادیار گروه حقوق

       خانم دکتر عاطفه آجری آیسک استادیار گروه حقوق

 

***  

مکان: اتاق جلسات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ساعت: 8 الی 12 روز چهارشنبه 1/12/1397

***

 

 

اطلاعات کلی کارگاه:

  1. تغییر مقررات مربوط به ارتقا
  2. تغییر مقررات مربوط به تغییر وضعیت
  3. عدم آشنایی اساتید با تغییرات صورت گرفته

 

 

 

 

لینک ثبت نام

 

 

 

                                                               مدیریت نظارت و ارزیابی