پایان ثبت نام مقدماتی

تاریخ برگزاری : ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ تقویم تحصیلی