همایش ملی خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان سازمان های دولتی

تاریخ برگزاری : ۲۳ تیر ۱۳۹۸ سایر همایش ها

کنگره بین المللی آموزش مدیران و کارکنان دولت و  همایش ملی خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان سازمان های دولتی
جهت ورود به سایت کنگره بر روی عکس کلیک کنید