ششمین کارگاه و سیمینار ملی مباحثی در فیزیک نظری

تاریخ برگزاری : ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ سایر همایش ها

ششمین کارگاه و سیمینار ملی مباحثی در فیزیک نظری با هدف ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین استادان، پژوهشگران و دانشچجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشور از تاریخ 28 الی 30 شهریور در دانشگاه شهید مدنی تبریز برگزرا می شود.

جهت ورود به سایت همایش بر روی پوستر زیر کلیک کنید.