دومین جشنواره ملی دانش آموزی گیاهان دارویی، فراورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی)

تاریخ برگزاری : ۲۱ آبان ۱۳۹۷ سایر همایش ها