اولین کنفرانس سیستم‌ها و فناوری‌های محاسباتی مراقبت از سلامت

تاریخ برگزاری : ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ همایش های دانشگاه