زیرسایت های دانشگاه

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
نام سایتدستهآدرس
حوزه ریاستحوزه ریاستhttp://birjand.ac.ir/chief
شورای راهبری مدیریت سبزحوزه ریاستhttp://birjand.ac.ir/green
کمیته پدافند غیرعاملحوزه ریاستhttp://birjand.ac.ir/defense
مدیریت امور فنی و طرح های عمرانیحوزه ریاستhttp://birjand.ac.ir/tdp
مدیریت برنامه، بودجه و تشکیلاتحوزه ریاستhttp://birjand.ac.ir/pbo
مدیریت حراستحوزه ریاستhttp://birjand.ac.ir/herasat
مدیریت روابط عمومیحوزه ریاستhttp://birjand.ac.ir/prub
مدیریت نظارت و ارزیابیحوزه ریاستhttp://birjand.ac.ir/eval
هیات نظارت و ارزیابی استانحوزه ریاستhttp://birjand.ac.ir/evaluation
فناوری اطلاعاتمعاونت پژوهشیhttp://birjand.ac.ir/ict
آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۷