انتصاب مسئول امور پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۱۹ دی ۱۳۹۷ | ۱۹:۱۰ کد : ۱۵۰۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۶۷
انتصاب مسئول امور پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، طی حکمی از سوی دکتر احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند، دکتر مرتضی اسمعیل نژاد دانشیار گروه آموزشی جغرافیا به سمت مسئول امور پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  منصوب شد.

در بخش از حکم صادر آمده است: نظر به مراتب تعهد، تجارب و شایستگی علمی و اجرائی جناب عالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت آموزشی و پژوهشی، به مدت دو سال به عنوان مسئول امور پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی منصوب می شوید.

روابط عمومی دانشگاه بیرجند، ضمن تبریک به ایشان، آرزوی توفیق روز افزون از درگاه ایزد منان خواستار است.

(رزومه)