اولین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند منتشر شد

۰۳ اسفند ۱۳۹۷ | ۲۰:۳۱ کد : ۱۹۹۷ اطلاعیه ها اطلاعیه های مهم اخبار ستادی
تعداد بازدید:۳۳۳
اولین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند منتشر شد

اولین شماره ماهنامه الکترونیکی دانشگاه بیرجند منتشر شد

منتظر دریافت نظرات؛ پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتان هستیم

روابط عمومی دانشگاه بیرجند

(دانلود)