معاون آموزشی دانشکده هنر دانشگاه بیرجند منصوب شد

۱۳ آذر ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۰ کد : ۹۸۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۶۸۰

به موجب ابلاغ صادر شده از سوی دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند،دکتر علی زارعی به عنوان معاون آموزشی دانشکده هنر منصوب گردید.

در جلسه ای که روز سه شنبه 13 آذر 97 در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد از خدمات دکتر محمدعلی بیدختی معاون قبلی دانشکده قدردانی به عمل آمد و دکتر علی زارعی به عنوان معاون آموزشی این دانشکده معرفی شد.

دکتر زارعی استادیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشگاه دارای مدرک دکتری باستان شناسی از دانشگاه تهران و 15 سال سابقه فعالیت آموزشی در دانشگاه بیرجند را دارا است.

چاپ 11 مقاله علمی و پژوهشی، چاپ 5 مقاله علمی و ترویجی، اجرای 6 طرح پژوهشی، ارائه 16 مقاله در همایش های معتبر علمی، راهنمایی و مشاوره دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی از جمله سوابق آموزشی و پژوهشی وی است.

دو دوره مدیر گروه باستان شناسی، عضو گروه پژوهشی افغانستان شناسی دانشگاه یبرجند، عضو کمیته علمی و اجرایی همایش های علمی متعدد، عضو هیأت اجرایی در حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی، سرپرستی کاوشهای باستان شناسی، عضو هیأت باستان شناسی ایران و لهستان در محوطه چهار طاقی سبزوار، عضویت در کاوشهای باستان شناسی مناطق مختلف ایران، عضو هیأت گمانه زنی باستان شناسی منطقه شاه ولی بیرجند، نظارت و سرپرستی کارآموزی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه بیرجند، معاون و عضو هیأت باستان شناسی دانشگاه بیرجند، برپایی نمایشگاه باستان شناسی با موضوع کهن دیار در دانشکده هنر دانشگاه بیرجند با مشارکت انجمن علمی باستان شناسی بخشی از مسئولیت های اجرایی معاون آموزشی جدید دانشکده هنر است.