مسئول دفتر

مصطفی حداد

  مصطفی حداد

  کارشناس فرهنگی


  •   مسئول دفتر

  •   معاونت فرهنگی و اجتماعی

  •   داخلی( 650)

  •   056-32202123

تعداد بازدید:۵۱۷