اردوی جهادی دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس

۱۶ تیر ۱۳۹۸ | ۰۷:۳۶ کد : ۳۹۹۷ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۱۷۱

تعداد 9 نفر از دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی فردوس در اردوی جهادی در روستای محروم چاه نو شرکت نمودند که به پی ریزی منزل یکی از ساکنان این روستا پرداختند .

از محل انجام این  اردو که در مدت زمانی یک هفته انجام شد آقای مهندس زال حسینی معاونت اداری ومالی  و مشاور فرهنگی دانشکده و خدام آستان مقدس امام زادگان فردوس بازدید به عمل آوردند.

کلید واژه ها: دانشکده فنی فردوساردوی جهادی