پزشک عمومی

  • ویزیت بیماران
  • ارائه‌ی مشاوره به افراد در معرض بیماری‌های رفتاری (ایدز) و ارجاع جهت انجام تست تشخیص سریع ایدز درصورت لزوم
تعداد بازدید:۲۹۴