خریداری ۹۰ دستگاه thin-client

۰۷ آذر ۱۳۹۷ | ۲۱:۴۳ کد : ۸۸۴ اخبار
تعداد بازدید:۲۴۲

با اختصاص اعتبار لازم از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تعداد ۹۰ دستگاه thin client جهت تجهیز کتابخانه مرکزی و استفاده سایر بخش های  دانشگاه خریداری و تحویل دانشگاه بیرجند گردید.
لازم به ذکر است این پایانه ها با هزینه ای کمتر و با امکانات مدیریتی بهتر می تواند بعنوان یک دستگاه کامپیوتر معمولی ارائه خدمات نماید.