واحد امنیت


شرح وظایف

  • بررسی سخت افزارها و نرم افزارهای به روز و موجود امنیت اطلاعات
  • بررسی و کنترل و نگه داری رویه های امنیتی در سطح سخت افزارها و نرم افزارهای موجود
  • طراحی، توسعه و پشتیبانی پروژه های امنیتی مورد نیاز سازمان
  • نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات امنیتی
  • تعامل با شرکت های طرف قرارداد
  • ارائه آموزش های لازم برای حفظ امنیت سخت افزارها و نرم افزارهای نصب شده در داخل سازمان

همکاران واحد امنیت

سید صادق خاتمی

  سید صادق خاتمی

پشتیبانی امنیت شبکه


  •   ساختمان فناوری اطلاعات

  •   واحد امنیت

  •   056-32202301-514

  •   s.khatami[at]birjand.ac.ir

تعداد بازدید:۴۶۶