به اطلاع کارکنان و اعضاء محترم هیات علمی می رساند
مجتمع آبی میلاد به دلیل تعمیرات از تاریخ یک شنبه 19/06/96 لغایت شنبه 25/06/96 در کلیه سانس ها تعطیل می باشد.
مدیریت تربیت بدنی وفوق برنامه