حساب کاربری اینترنت برای کلیه دانشجویان اعم از دانشجویان قبولی از طریق کنکور، استعدادهای درخشان و تکمیل ظرفیت در کلیه مقاطع ایجاد شده است.

نام کاربری : شماره دانشجویی

کلمه عبور : شماره ملی (بدون صفر ابتدا در صورت وجود)

دانشجویان محترم می توانند کانکشن اتصال به اینترنت مورد نیاز بر روی سیستم خود را از طریق لینک "دانلود کانکشن اتصال به اینترنت" دانلود نمایند.

و جهت انجام تنظیمات کانکشن موبایل از طریق لینک "راهنمای ساخت کانکشن موبایل" اقدام نمایند.

میزان اعتبار ماهانه استفاده از اینترنت دانشجویان به قرار زیر می باشد:

مقطع   

پهنای باند

ماکزیمم

پهنای باند دانلود

ماکزیمم  

ترافیک حجمی (ماهیانه)
کارشناسی    3000MB 3mbps 6mbps  
کارشناسی ارشد 8000MB 4mbps 8mbps
دکتری 10000MB 4mbps 8mbps 

  توجه : در صورت استفاده حجم اختصاص داده شده توسط دانشجو امکان تمدید اعتبار وجود ندارد.

نحوه محاسبه مقدار اعتبار کاربری اینترنت دانشجویان به شرح ذیل می باشد:

ساعات استفاده نحوه محاسبه
از ساعت 7 صبح الی 19 به همان میزان استفاده از حجم اینترنت شما کسر می گردد.
از ساعت 20  الی 1 شب  یک دوم میزان استفاده از حجم اینترنت شما کسر می گردد.
از 1 شب الی 7 صبح یک چهارم میزان استفاده از حجم اینترنت شما کسر می گردد.

بررسی میزان استفاده(ساعت و حجم)، تغییر کلمه عبور و ... تنها از طریق آدرس sib.birjand.ac.ir (سایت دانشگاه بیرجند-خدمات الکترونیک-خدمات کاربران) امکان پذیر می باشد.

مدیریت فناوری اطلاعات