به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند با هماهنگی های به عمل آمده، سالن مطالعه برادران از ساعت 20 شب به 22 افزایش یافت و سالن مطالعه خواهران کمافی السابق تا ساعت 20 خواهد بود.

کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی