قابل توجه دانشجویان گرامی:

ساعات کاری مدیریت آموزشهای آزاد، نوبت دوم (شبانه) و دانشجویان خارجی درماه مبارک رمضان از ساعت 14 الی 30/16 عصر میباشد.

مدیریت آموزشهای آزاد، نوبت دوم و دانشجویان خارجی