باسلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم هیات علمی و کارکنان گرامی دانشگاه می رساند که در روز پنج شنبه مورخ 97/03/24 به دلیل انجام عملیات فنی کلیه سرویس های الکترونیکی از ساعت 11 الی 17 دچار اختلال خواهد بود.