به اطلاع مراجعه کنندگان محترم می رسانـد:

با توجه به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، تمامی واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه در مرداد ماه سال جاری غیرفعال خواهند بود.

24.4.97