استاد ارجمند و همکار گرانقدر

جناب آقای دکتر سید حجت هاشمی

   انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی­ های برجسته شما در صحنه های خدمت صادقانه است، به شما و خانواده بزرگ دانشگاه بیرجند و دانشگاه صنعتی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می­ نماییم.

بی ­شک مدیریت تاثیرگذار، توانمند، توأم با تجارب برجسته و گرانمایه جنابعالی، ارتقای این مجموعه را فراهم خواهد نمود.

از درگاه پروردگار، توفیق خدمت در جهت شکوفایی و تحقق اهداف متعالی آموزش عالی را مسالت داریم.

روابط عمومی دانشگاه بیرجند