جناب آقای علی اشتری
دانشجوی ورزشکار و افتخار آفرین دانشگاه بیرجند
کسب مدال طلای مسابقات دو و میدانی معلولان کشور در رشته پرش طول را به شما و خانواده بزرگ دانشگاه بیرجند تبریک می گوییم.

روابط عمومی دانشگاه بیرجند