اولین همایش ملی "مراکز داده: زیرساخت و سرویس ها"

تاریخ برگزاری: 25 لغایت 27 اردیبهشت ماه 96

وبگاه همایش: http://dc-conf2017.ir

تلفن دبیرخانه: 56276633