loading...

 

logo sabt farhangi pishnahad232 karamoz
nezarat
madov f1

ستاد زیبا سازی دانشگاه بیرجند که به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت سیما و منظر محیط دانشگاه تشکیل شده است؛ در راستای ساختن دانشگاهی زیبا و مطلوب همه دانشگاهیان از کلیه اعضای محترم دانشگاه ( استادان، کارمندان و دانشجویان) و سایر علاقمندان به زیبایـی و زیبایی آفرینـــی دعوت به همکاری و همفکری می نماید.

ایده ها و نظرات دریافتی پس از بررسی در ستاد و کمیته های تخصصی آن در راستای ارتقاء زیبایی دانشگاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ستاد ضمن این که پیشاپیش از مشارکت و همراهی کلیه عزیزان صاحبنظر صمیمانه سپاسگزاری می نماید، از طرح ها و ایده های ممتاز و برگزیده به نحو مقتضی تقدیر خواهد نمود.

لطفاً ایده ها، نظرات و طرح های ارزنده خود را به نشانی: دانشگاه بیرجند، سازمان مرکزی دانشگاه، مدیریت روابط عمومی، دبیرخانه ستاد زیباسازی ارسال نمایید.

همکاران ارجمند همچنین می توانند پیشنهاداتشان را از طریق درج در سامانه نظام پیشنهادات دانشگاه ارائه کنند.

دبیرخانه ستاد زیبا سازی دانشگاه بیرجند