چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1876
نام دانشگاه بیرجند در فهرست موسسات برتر دنیا که توسط موسسه آموزش عالی تایمز در سال ۲۰۱۷ منتشر شده است؛ قرار گرفت. 
در فهرست منتشر شده نام ۱۸ دانشگاه ایرانی دیده می شود که دانشگاه‌های «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی امیرکبیر»، «علم وصنعت»، «صنعتی اصفهان»، «خواجه نصیرالدین طوسی»، «صنعتی شریف»، «تبریز»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «فردوسی مشهد»، «گیلان»، «اصفهان»، «شهید بهشتی»، «شیراز»، «الزهرا»، «بیرجند»، «یزد»، و «زنجان» توانسته‌اند به ترتیب در جایگاه نخست تا هجدهم ملی قرار گیرند.
در رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز» موسسه های پیشرو دنیا  در ۵ حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها و درآمد های صنعتی بر پایه ۱۳ سنجه ارزیابی می شوند.