چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 774

خانه دانش بنیان صنایع دستی با هدف ترویج استفاده از صنایع دستی و اشتغال زایی دانشجویان و دانش آموختگان توسط دانشکده هنر دانشگاه بیرجند با همکاری معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی ایجاد می شود.

به گفته دکتر حسین بارانی رئیس دانشکده هنر دانشگاه بیرجند براساس توافق صورت گرفته در نشست هم اندیشی دانشکده هنر با معاونت میراث فرهنگی خراسان جنوبی قرار است بنای تاریخی خانه اعتمادی نیا در مرکز بافت تاریخی شهر بیرجند برای راه اندازی خانه دانش صنایع دستی اختصاص یابد.

رئیس دانشکده هنر همچنین از تخصیص یک کارگاه مجهز به دارهای حوله بافی جهت آموزش به دانشجویان دانشکده هنر و همکاری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان جهت ارئه آثار هنری دانشجویان این دانشکده در دو نگارخانه سرو و استاد رخشانی بیرجند خبر داد.