چاپ
دسته: اخبار دانشگاه بیرجند
بازدید: 1380

افتتاح دفتر و مامورسرای دانشگاه در تهران (9 آبان ماه 1396)

photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۱-۱۴-۰۲
photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۱-۱۴-۰۵
photo_۲۰۱۷-۱۱-۰۴_۱۱-۱۴-۰۹_2