براساس آخرین سطح بندی دانشگاه های کشور دانشگاه بیرجند در زمره دانشگاه های جامع سطح 2 در تراز ملی قرار گرفت
براساس اعلام معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه بیرجند در ردیف دانشگاه های جامع سطح 2 کشور در تراز عملکرد ملی قرار گرفت.
سطح بندی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی دولتی کشور در اجرای سیاست ها و ضوابط اجرایی حاکم بر طرح آمایش آموزش عالی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با بررسی حدود 120 مؤسسه و مرکز آموزش عالی انجام شده است.
در سطح بندی اخیر دانشگاه ها در 4 سطح با تراز عملکرد بین المللی،ملی، منطقه ای و محلی و در دو دسته جامع و تخصصی دسته بندی شده اند.
دانشگاه بیرجند به عنوان دانشگاهی جامع در تراز عملکرد ملی و با مأموریت محوری توسعه آموزش، پژوهش و فناوری و کمک به رفع چالش های ملی در ردیف دانشگاه هایی مانند ارومیه، الزهرا، بوعلی سینا، خوارزمی، رازی کرمانشاه، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، کاشان، گیلان، مازندران و یزد اعلام شده است.
دانشگاه بیرجند در رتبه بندی اعلام شده از سوی مؤسسه تایمز که در شهریورماه 96 منتشر شد حائز رتبه پانزدهم در بین دانشگاه های کشور شد.