دکتر خلیل خلیلی رئیس دانشگاه بیرجند به عنوان دبیرکل ستاد استانی هفته پژوهش در خراسان جنوبی منصوب شد.
محمدمهدی مروج الشریعه استاندار خراسان جنوبی و حسب دستورالعمل ابلاغی معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس ستاد ملی هفته پژوهش، رئیس دانشگاه بیرجند را به سمت دبیرکل ستاد استانی هفته پژوهش در خراسان جنوبی منصوب کرد.
در ابلاغ مذکور اظهار امیدواری شده است با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود و مشارکت تمامی مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی و دستگاه های اجرایی هفته پژوهش شایسته نام و جایگاه علمی و نیروی انسانی فرهیخته خراسان جنوبی برگزار شود.