سومین پیش رویداد استارت آپ ویکند با برگزاری کارگاه کارتیمی و تحلیل تیپ های شخصیتی با هدف بهبود کارتیمی، عملکرد بهتر در انتخاب افراد برای تیمها و همچنین بررسی تیپهای شخصیتی برای قرار گرفتن در تیم های استارت آپی کارآمد با حضور دانشجویان و علاقمندان در سالن ورزشی کوثر دانشگاه بیرجند برگزار شد.
پریا اصلانی مدرس این کارگاه با بیان قوانین و کلیات برگزاری کارگاه و رویداد و نحوه برنامه ریزی و تیم سازی، تدریس نکات علمی و فنی در زمینه شخصیت شناسی کاری و معرفی انواع رفتارهای سازمانی در بیان روش کلی مسابقه گفت: سرعت، تمرکز و مشاهده گری در حین بازی مهمترین هدف برای انجام آن و رسیدن به بهترین عملکرد در شناخت تیپ شخصیتی است.
وی افزود: مهارت کار تیمی، امری است که در به تریج  با تمرین، تکرار و یادگیری بدست می آید؛ و که مهارت ذاتی نیست.
با انتخاب افراد و شناختن همه اعضای گروهها با توضیح قوانین مسابقه که ساخت ماکتی از ماشینها و هواپیماها بود
گروه بندی انجام شد.
در پایان با مشورت تیم داوری و امتیاز دهی بر اساس ملاک ها و معیار های مطرح شده، تیمهای دارای امتیاز بیشتر معرفی شدند.