علی رضا منصوری معاون مدیر دانشجویی دانشگاه بیرجند با اعلام این خبر گفت؛ براساس تقویم آموزشی دانشگاه تمامی سالن های غذا خوری دانشجویان تا آخرین روزکاری اسفندماه سال جاری فعال می باشد.
وی اعلام کرد؛ دانشجویان ساکن در خوابگاه های دانشجویی نیز می توانند از عصر روز 13 فروردین 97 از امکانات خوابگاهی استفاده نمایند.
IMG_20180311_075233.jpg