در آخرین چهارشنبه سال 96 شب گذشته از فرزندان ممتاز تحصیلی دانشگاهیان دانشگاه بیرجند تقدیر شد.
در این مراسم که جمع کثیری از خانواده های دانشگاهی و مدیران دانشگاه بیرجند حضور داشتند از 360 نفر در مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم و تحصیلات عالی تجلیل به عمل آمد.
پس از برگزاری دهمین جشن سالانه شکوفه های دانش مراسم شکرگزاری و جشن پایان سال طبق روال سال های پیش در مجموعه تربیت بدنی دانشگاه انجام شد و خانواده های دانشگاهی در محیطی ایمن و با نشاط شب چهارشنبه آخرسال را سپری کردند.