اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه بیرجند بعدازظهر امروز با دکتر احمد خامسان سرپرست دانشگاه بیرجند دیدار و گفتگو کردند.

gggdwe.JPG
در این دیدار ضمن بررسی وضعیت کنونی دانشگاه، راهکارها و پیشنهادتی جهت ارتقاء جایگاه آموزش عالی و دانشگاه بیرجند ارائه شد.