به مناسبت هفته خوابگاه های دانشجویی (19تا25 اردیبهشت ماه) برنامه کوهپیمایی و گلگشت با حضور دانشجویان دانشگاه بیرجند در مزار رزگ و بند دره برگزار شد.

این برنامه از سری مسابقات جشنواره ورزش های همگانی بود که توسط مدیریت تربیت بدنی دانشگاه بیرجند همراه با مسابقات پرتاب حلقه و هفت سنگ برای دانشجویان دختر و مسابقات طناب زنی و فریزبی با شرکت دانشجویان پسر برگزار شد.

6202