مراسم پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و بزرگداشت حکیم عمر خیام توسط گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند برگزار شد.

این مراسم (روز سه شنبه 25 اردیبهشت 97 ) با حضور جمعی از هنرمندان شهر بیرجند، اعضای هیأت علمی و دانشجویان در محل تالار علامه فرزان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند برگزار شد.

سخنرانی درباره جایگاه فردوسی، خیام و زبان فارسی نزد مردم ایران و سایر ملل و ترجمه رباعیات خیام به زبان انگلیسی توسط اساتید این حوزه از برنامه هایاین مراسم بود.

اجرای سرودهای ملی و حماسی توسط هنرمندان و شعر خوانی توسط شاعران از دیگر برنامه های این مراسم بود.

Unti456587tled 1