دکتر احمد خامسان سرپرست دانشگاه بیرجند، به همراه حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی نماینده مردم بیرجند،خوسف و درمیان و دکتر سید سعیدرضا احمدی زاده رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی با دکتر سورنا ستاری معاون علمی رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه مشکل خشکسالی و آب خراسان جنوبی مورد بحث قرار گفت و سپس طرح ها و سیاست های دانشگاه بیرجند برای ایجاد مراکز رشد، نوآوری و شتابدهی مطرح گردید.

دکتر ستاری ضمن قول حمایت از طرح های دانشگاه بیرجند با درخواست بازدید از دانشگاه و استان در اولین فرصت موافقت کرد.

 
IMG 20180518 135103 024