جمعی از دانشجویان رشته ادبیات انگلیسی دانشگاه بیرجند با همکاری مسئولان فرهنگی دانشگاه به صورت خودجوش بعدازظهر امروز 12خرداد97 بخشی از محوطه دانشگاه در پردیس شوکت آباد را پاکسازی کردند.

Untit9966led 1