دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند روز سه شنبه 5 تیر 97 با حضور در جمع اساتید و کارمندان دانشکده های مهندسی و مهندسی برق و کامپیوتر به صورت مستقیم و رو در رو با آنان دیدار و گفتگو کرد.

در این نشست که در سالن جلسات دانشکده مهندسی برگزار شد، برخی از مسایل آموزشی و پژوهشی دو دانشکده مطرح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

اعضای هیأت علمی و کارمندان دانشکده های مهندسی و مهندسی برق و کامپیوتر در این دیدار مشکلات خود را بیان کردند و رئیس دانشگاه و رؤسای دو دانشکده به پرسش های حاضران پاسخ دادند.

IMG 2889